Jeg ønsker mer informasjon

Send oss telefonnummer eller e-postadresse og du får raskt svar!

Takk for din interesse! Vi kontakter deg snart.

Oj, noe gikk galt! Vennligst prøv igjen. Takk!

Lukk skjema

Ledelse i digitale tider

Digitale transformasjoner krever nye arbeidsformer og løsere organisasjonsstrukturer. De krever at medarbeidere tilegner seg og tar i bruk helt ny kompetanse, har et helhjertet eierskap og samarbeider mer på tvers. Digitale transformasjoner krever med andre ord også en fundamental endring i ledelse.

Key Learning utvikler ledere og ledergrupper og setter dem i stand til å lede team og medarbeidere i en digital, kaotisk hverdag.

Vi har tre hovedleveranser:

Lederutvikling - ledelse i digitale tider:
Key Learning utformer og leverer lederutviklingsprogram i tett samarbeid med våre kunder for å sikre at lederutviklingsprogrammene understøtter virksomhetens mål, strategier og endringsbehov.

Utvikling av endringsdyktige ledergrupper:
Vi vurderer ledergruppers endringsdyktighet og utvikler ledergruppers evne til å beslutte, iverksette og gjennomføre forretningskritiske endringer og digitale transformasjoner.

Frittstående lederkurs:
Vi tilbyr kurs innen analoge transformasjoner; de mellommenneskelige ferdighetene som er kritiske for å gjennomføre digitale transformasjoner. Eksempler på kurs: Endringsorientert coaching, Radikal tillitsbygging, Bygging av dynamiske team, Prestasjonsledelse i digitale tider.

Key Learnings kunder innen lederutvikling inkluderer blant annet Statkraft, DNV GL, Evry, Nordea, Technip, Teekay Petrojarl, Schibsted Media Group, E-CO, Metier, SINTEF, Telenor, Skanska, Kongsberg Maritime, Avan, Skien Kommune, Vegdirektoratet og Aker Biomarine.

Jeg ønsker mer informasjon

Det er utrolig å se hvordan dette programmet har løftet den enkelte lederen og gitt dem gnisten tilbake!

Vi brukte Key Learning til å kjøre et langsiktig lederutviklingsprogram for alle våre ledere. Her kombinerte de praktisk øvelse med stor forståelse for hverdagen til våre ledere. Lederne fikk med seg både større tro på seg selv og konkrete verktøy fra samlingene.

Monica Hammari, Virksomhetsleder for Hjemmetjenesten i Skien Kommune
Les mer

No items found.

No items found.

No items found.